Preventie

Community project

Het pleegzorgproject in Xining is sinds een paar jaar uitgebreid met een ‘Communityproject’. Het tehuis biedt daarin begeleiding en ondersteuning aan gezinnen in Xining met een eigen gehandicapt kind. Zo hoopt men te kunnen voorkomen dat dergelijke kinderen te vondeling worden gelegd.

 

De wijze waarop pleegouders de afgelopen jaren hebben leren omgaan met de handicaps van de kinderen, dient als voorbeeld voor de andere gezinnen in Xining. Ook worden de faciliteiten in het tehuis en de kennis van de staf nog beter benut.

 

Met het geld dat Pleegzorg Xining voor dit community project doneerde (naast de pleegzorg) zijn sinds 2014 steeds meer kinderen met een beperking uit Xining en hun ouders ondersteund. Zij kregen financiële hulp, fysiotherapie, onderwijs en coaching voor de ouders in het oefenen met hun kind.

 

In het gehele project werden tot nu toe ongeveer 200 kinderen uit de stad bereikt met bijeenkomsten, therapie en/of onderwijs.