Pleegzorg

Pleegzorg verandert in Xining

De medewerkers van het tehuis doen hun uiterste best om de kinderen alle liefde en zorg te geven die ze verdienen. Deze kinderen komen echter nog beter tot hun recht als zij opgroeien in een gezin, en niet in een tehuis.

 

Daarom werd tien jaar geleden gestart met pleegzorg, waarbij men zoveel mogelijk kinderen uit het tehuis onderbracht in pleeggezinnen. Eerst werkte men met individuele lokale pleeggezinnen, verspreid over de stad. Meer dan honderd kinderen groeiden daardoor op in een gezin. Het vinden van pleeggezinnen werd in de loop van de jaren echter steeds moeilijker.

 

Daarom is in 2013 daarnaast gestart met een andere vorm van pleegzorg. Gezinnen, allemaal wonend in hetzelfde appartementencomplex (het 'Xin Ning Court'), zorgen elk voor 4 kinderen met een beperking in hun huis. De pleegmoeders zijn getraind door het tehuis en ontvangen een fulltime salaris voor hun taak als pleegmoeder. De pleegvaders hebben een baan buitenshuis en vervullen daarnaast hun vaderrol in het gezin. De kinderen krijgen hierdoor deskundige begeleiding thuis, ervaren de huiselijkheid en aandacht binnen een gezin en groeien op in de ‘gewone’ maatschappij.

 

Op dit moment wonen zo'n 20 kinderen met hun pleegouders in het Xin Ning Court. Het is de bedoeling dit aantal nog uit te breiden. De lokale overheid draagt hier financieel aan bij.